Intact Garden Power

Intact Garden Power

Lagerbestand: 52430SMF - Batterie 12 V 24 AH (c20) 300 A (EN) GUG
52430SMF - Batterie 12 V 24 AH (c20) 300 A...

Batterie 12 V 24 AH (c20) 300 A (EN)   LxBxH: 196x130x184   GUG - geschlossen WGR: 02040 Intact Garden Power SMF   Schaltung: 1 Endpolart: B Bodenleiste:   Ausführung:   (VPE) Palette/PalLage/Karton:  

Lagerbestand: 52440SMF - Batterie 12 V 24 AH (c20) 300 A (EN) GUG
52440SMF - Batterie 12 V 24 AH (c20) 300 A...

Batterie 12 V 24 AH (c20) 300 A (EN)   LxBxH: 196x130x184   GUG - geschlossen WGR: 02040 Intact Garden Power SMF   Schaltung: 0 Endpolart: B Bodenleiste:   Ausführung:   (VPE) Palette/PalLage/Karton:  

Lagerbestand: 53030SMF - Batterie 12 V 30 AH (c20) 300 A (EN) GUG
53030SMF - Batterie 12 V 30 AH (c20) 300 A...

Batterie 12 V 30 AH (c20) 300 A (EN)   LxBxH: 186x128x167   GUG - geschlossen WGR: 02040 Intact Garden Power SMF   Schaltung: 0 Endpolart: G Bodenleiste:   Ausführung:   (VPE) Palette/PalLage/Karton:  

Lagerbestand: 53034SMF - Batterie 12 V 30 AH (c20) 300 A (EN) GUG
53034SMF - Batterie 12 V 30 AH (c20) 300 A...

Batterie 12 V 30 AH (c20) 300 A (EN)   LxBxH: 186x128x167   GUG - geschlossen WGR: 02040 Intact Garden Power SMF   Schaltung: 1 Endpolart: G Bodenleiste:   Ausführung:   (VPE) Palette/PalLage/Karton: